Feline Zegers är en konstnär med kärlek till illustration och fotografi. Hon har en BA i konst från Willem the Kooning Academy i Rotterdam, Nederländerna. Hon studerar för närvarande fotografi i Rotterdam, Nederländerna, där hon tar examen sommaren 2012.

Mitt arbete leker med kombinationen av gott och ont, skönhet och degeneration. Jag har ofta att göra med relationer mellan människor och deras miljöer, jag försöker förstå vad som gör eller ger oss en “identitet”. Mitt arbete erbjuder alternativa syn på verkligheten. Värdet av berättande och dess förmåga att ansluta oss till varandra genom våra kulturella, humanistiska och känslomässiga likheter är mycket närvarande i mitt arbete. Figurerna som visas har olika roller, även om själva rollen ibland är vag, flimrande mellan förförare och offer, predikant och syndare, kvinna och barn. Gåtor som kanske har en lösning eller inte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se webbplatsen