Väntar på ett nytt perspektiv g

Ali Cavanaugh föddes i St. Louis 1973 och har arbetat som professionell konstnär i 15 år. Hennes kompositioner är starka och intuitiva, inte bara tack vare att hon är hustru och mamma utan också variationerna i hennes upplevelse – som hörselnedsättning – som fick henne att anpassa sig till och återskapa världen runt henne.

Utveckling

Cavanaugh utvecklade en process som bäst beskrivs som neo fresco secco, där hon applicerar akvarell på gipsskivor; hennes figurer accentueras ofta av starka vita negativa mellanslag. Fascinerad av dikotomin hos de setta och osynliga i människans tillstånd … kropp och själ … Cavanaughs konst visar ljuset på komplexiteten inom kontemplation. Hennes signaturpoetiska titlar är en del av denna engagerande diskurs.

Vattnet omger ett utrymme som jag håller för mig själv

Tilltrasslad

Återmontering av tankar för att slutföra och förstå

Återmontering av tankar slutför segmentet

Lysande bostad

Lysande bostad

Lotus

Lyssnar utan att höra

Invecklad

Ofullständig omständighet

Upprätta ett litet område med enkelhet

Omfattar det andra tillfället

En lysande tid tidigare studie

Ett lysande överlägg