Hur engagerad är du för lika rättigheter? Skulle du få en tatuering av ändringen för att bevisa engagemang? Virginia -delegaten Danica Roem gjorde just det. Roem lät tatuera hela Equal Rights Amendment på hennes inre underarm. 

ERA introducerades först på 1920 -talet av tidiga feministiska grupper som ett sätt att juridiskt förhindra diskriminering på grund av kön. På 1960 -talet gick ändringen igenom kongressen men så småningom träffade en återvändsgränd på grund av återupplivandet av konservatismen på 1970 -talet. Nu pressar lagstiftarna återigen sina stater att godkänna ändringen.

Via WAMU

Via WAMU

ERA läser nu "Jämställdhet enligt lagen får inte förnekas eller förkortas av USA eller någon stat på grund av kön," vilket är citatet som Roem fick bläck på hennes arm.

Roem berättade för lokal Virginia tidning, WAMU, “Det är universellt, (tatueringen är) för alla.” Roem har arbetat med att få ERA godkänd i Virginia ända sedan hon sköt i höjden till erkännande för att vara första transpersonen lagstiftare i Virginia. Det är vettigt att könsfrågor skulle vara en av de främsta frågorna som Roem hanterar, men andra kärnfrågor Roem -mål inkluderar utbildning och transport.

Roem belyser inte bara jämställdhetsfrågor – genom att tatuera sig som delegat gör hon också tatueringar ännu mer acceptabla på arbetsplatsen.